Sunday, November 28, 2010

KETUANAN MELAYU MAK BAPA YOU
Dengan sombongnya Anwar dan Azizah mengatakan buang ketuanan Melayu.
Videoo di atas imbas kembali kepala setan Anwar semasa berkuasa.